Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu. P 10/13

Sprawa połączona z P 12/12 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 12/12)