Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do obrony; obecność zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z obrońcą. K 37/11

O zbadanie zgodności art. 254 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w części zawierającej słowa "zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny" z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;