Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek dochodowy od osób prawnych – przychód jako wartość nominalna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności własnych uprzednio zarachowanych SK 3/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepis ten uznaje za przychód wartość nominalną udziałów (akcji) w spółce kapitałowej bądź wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności własnych uprzednio zarachowanych na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy jako przychody należne lub art. 15 ust. 1j pkt. 3 i ust. 1o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie jakim przepisy te nie uznają za koszty uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartości nominalnej własnych wierzytelności uprzednio zarachowanych na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy.