Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania w terminie tygodniowym od doręczenia dłużnikowi protokołu z tej czynności. SK 18/11

O zbadanie zgodności art. 950 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;