Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowoadministracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy. P 10/10

Czy przepis art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym jest zgodny z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 173 oraz art.184 i art. 31 ust. 1-3 Konstytucji RP;