Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjność przepisów normujących instytucję przejściowego ryczałtu od dochodów K 4/22

Wniosek o zbadanie zgodności:

1)    art. 27 - art. 38, art. 46 - art. 49 і art. 82 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej także jako: ustawa; Dz. U. poz. 2105) z art. 2 w związku z art. 217, art. 32 ust. 1 і art. 84 ust. 1 Konstytucji RP;
2)    art. 27 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim osoba pełniąca funkcję publiczną, może zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów dochody i przychody, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1, art. 2 albo art. 9 ustawy z art. 1 i art. 2 Konstytucji RP;
3)    art. 39 - art. 45 ustawy z art. 2 Konstytucji RP.