Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo radnego do diety SK 7/05

O stwierdzenie, że:

1. art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24h ust. 1 pkt 2);

2. art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24h ust. 3;

3. art. 1 pkt 3) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24i ust. 1 i ust. 3;

4. art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw

- są niezgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;