Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe U 3/05

O stwierdzenie, że § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych jest niezgodny z:

- treścią upoważnienia zawartego w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz

- treścią wzorca art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;