Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

System ubezpieczeń społecznych; podstawa wymiaru składki P 37/15

Pytanie prawne czy § 2ust 1 pkt 16 w związku z art. § 5 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 roku w zakresie w jakim ustala minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest zgodny art. 18 w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.