Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dekret o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 SK 18/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 13 § 3 i 4 dekretu z dnia 28 czerwca 1946 roku o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.