Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu P 2/05

Czy art. art. 227 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 stycznia 2003 roku jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;