Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Różnicowanie sytuacji prawnej osób skazanych za ten sam czyn na taką samą karę w zależności od czasu jej wykonania P 5/24

Pytanie prawne czy art. 2a §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w zakresie w jakim różnicuje sytuację prawną osób skazanych za ten sam czyn, wspólnie i w porozumieniu na taką samą karę, w zależności od czasu wykonania kary (przed wejściem w życie 1 października 2023 r. nowelizacji ustawy Kodeks wykroczeń, lub po tej dacie), jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.