Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu. K 29/09

Sprawa połączona z K 26/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 26/09)