Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres odpowiedzialności za pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego. SK 25/08

O zbadanie zgodności art. 18 § 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku - Kodeks karny z art. 37 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 2, art. 8 i art. 87 ust. 1 Konstytucji RP;