Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych K 60/07

O zbadanie zgodności:

1. art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 3 ust. 1 i ust. 3, art. 3 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z:

a) art. 2, art. 20 w związku z art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;

b) art. 10 i art. 43 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3. art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7, ust. 3 i art. 4 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4. art. 7 ust. 1 i ust. 3, art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 2, art. 20 w związku z art. 22, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

5. art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;

6. art. 11 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 2 Konstytucji RP;

7. art. 14 ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z art. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;