Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o zgromadzeniach K 4/13

Sprawa połączona z K 44/12, K 53/12 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą K 44/12)