Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zażaleniowym SK 5/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 203 i art. 204 w związku z art. 197 par. 2 oraz art. 209 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie, w jakim nie przewidują obowiązku zwrotu kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zażaleniowym z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;