Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Procedura odwoławcza w procesie zaskarżania uwag prezesa sądu - odwołanie do nieobowiązującego przepisu SK 53/19

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 131 § 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust, 1 w związku z art. 78 i art. 2 Konstytucji RP.