Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym SK 65/06

O stwierdzenie niezgodności:

1. art. 184 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 176 w związku z art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 77 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

3. art. 174 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 184 w związku z art. 87 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP;