Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Organy samorządu terytorialnego K 13/04

O stwierdzenie niezgodności:

- art. 24 "i" ust. 1 i ust. 3, art. 24 "j" ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- art. 15 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw

z art. 169 ust. 2 Konstytucji RP;