Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Najem lokali mieszkalnych SK 28/03

O stwierdzenie niezgodności art. 8 ustawy z 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z art. 32, art. 64 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 934 kodeksu postepowania cywilnego; o stwierdzenie niezgodności art. 8 ust. 1 ustawy z 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z art. 20, art. 21, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 Konstytucji RP;