Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin przedawnienia roszczeń z umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne SK 17/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.