Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana stawek podatku od towarów i usług za usługi budowlane SK 22/07

O zbadanie zgodności art. 176 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i przepisu § 5 i § 42 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z art. 2, art. 64 ust. 2, art. 84, art. 32, art. 217 Konstytucji RP;