Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy SK 20/04

 O stwierdzenie niezgodności: - art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; art. 55 powyższej ustawy z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP; art. 42 i art. 55 powyższej ustawy z art. 32 Konstytucji RP; - ustawy z dnia 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy, która zmienia istotną treść art. 55 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowywaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych oraz jej aktu wykonawczego - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;