Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata adiacencka SK 26/06

Sprawa połączona z SK 19/06, SK 20/06 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 19/06)