Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Telewizja kablowa K 55/02

O stwierdzenie, że art. 1 pkt 11 lit. b w związku z art. 4 ustawy z 28 października 2002 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP przez to, że narusza wynikający z zasady demokratycznego państwa prawnego nakaz stosowania odpowiedniego okresu dostosowawczego do regulacji w sposób istotny modyfikujących zakres dotychczasowych praw i obowiązków obywateli;