Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Technicy medyczni - prawo do dopłat do oprocentowania kredytów K 6/04

O stwierdzenie zgodności art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;