Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki orzekania środków zabezpieczających w postępowaniu karnym SK 17/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 93b § 3 zdanie pierwsze i art. 93g § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 47 ust. 1 Konstytucji RP.