Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu K 32/03

O stwierdzenie niezgodności:
  1. art. 17 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  2. art. 17 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  3. art. 4 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  4. art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten pozbawia najemców lokali użytkowych, nie będących członkami spółdzielni mieszkaniowej, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy tych lokali, roszczenia o przeniesienie własności lokali, z art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;