Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie prawa do obrony w zakresie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli; zróżnicowanie przesłanek nabywania prawa do emerytury według kryterium płci K 33/07

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP;