Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Data zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia a wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia K 28/07

O zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń w zakresie, w jakim dotyczy świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na część I półrocza 2006 roku bądź po zakończeniu wskazanego półrocza - z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP;