Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność wypowiedzi SK 38/07

O zbadanie zgodności art. 213 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 54 ust. 1, art. 16 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 i art. 42 Konstytucji RP;