Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie - kompetencja KRS SK 43/06

W sprawie zgodności:

1) art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 60 Konstytucji RP;

2) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 51 ust. 4 Konstytucji RP;

3) § 21 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 54 ust. 1 Konstytucji RP;