Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie w sprawach gospodarczych - odrzucenie przez sąd sprzeciwu od nakazu zapłaty bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. SK 7/09

O zbadanie zgodności art. 4798a § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 i art. 45 Konstytucji RP, z uwagi na naruszenie wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji jak również zawartego w art. 45 Konstytucji RP prawa do sądu;