Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność kasacji SK 32/03

O stwierdzenie niezgodności art. 523 § 2 kodeksu postępowania karnego w zakresie ograniczającym dopuszczalność kasacji wysokością sankcji orzeczonej przez Sąd z art. 2, art. 32 i art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 2 o Konstytucji RP;