Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zameldowanie na pobyt stały obywatela polskiego i obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (uzyskanie statusu rolnika indywidualnego) SK 32/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 29 ust, 3d ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z art. 20 w zw. z art. 37 ust. 1 w związku z art. 32, art. 22 w zw. z art, 37 ust. 1 w zw. z art. 32, art. 23 w zw. z art. 37 ust, 1 w związku z art. 32 Konstytucji RP,

2) art, 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz art. 42 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z art. 20 w zw. z art. 37 ust. 1 w związku z art. 32, art. 22 w zw. z art. 37 ust. 1 w zw. z art. 32, art. 23 w zw. z art. 37 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji RP.