Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 48/04

O uznanie art. 535 § 2 kodeksu postępowania karnego za niezgodny z art. 2, art. 32, art. 175 ust. 1, art. 183 ust. 1 Konstytucji RP;