Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. SK 9/08

O  zbadanie zgodności:

1) art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2) art. 233 w związku z art. 242 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;