Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzależnienie dostępu skazanego do leków niewymagających recepty od pozytywnej opinii lekarza i zezwolenia dyrektora zakładu karnego SK 29/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego – w zakresie w jakim uzależnia dostęp skazanego do leków nie wymagających przepisania przez lekarza [recepty] od pozytywnej opinii lekarza oraz zezwolenia dyrektora zakładu karnego z art. 2 i art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.