Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo geologiczne i hutnicze SK 44/01

O stwierdzenie, że art. 113 ust. 1 pkt 3 ustawy z 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i hutnicze w związku z art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego art. 2, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;