Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa kontrola rozstrzygnięcia nadzorczego P 22/02

Czy pominięcie w art. 51 zd. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym słów "lub uchwały podjętej przez organ gminy skarżącej rozstrzygnięcie nadzorcze" jest zgodne z art. 7 i art. 184 zd. 2 Konstytucji RP;