Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samochody ciężarowe - podatek VAT K 7/05

O stwierdzenie, że przepis art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustaw y z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim ogranicza podatnikom VAT możliwość zwrotu różnicy oraz obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem:

- pojazdów samochodowych (ciężarowych) innych niż pojazdy osobowe, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, a także

- paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonych do ich napędu

jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;