Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność słowa SK 64/06

O stwierdzenie, że art. 212 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 63 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;