Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zmiany powództwa z roszczenia o zasądzenie odszkodowania na roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach bez uzyskania zgody pracodawcy P 11/22

Pytanie prawne czy art. 45 § 1 kodeksu pracy, dalej kp, w zakresie jakim pracownik bez zgody pracodawcy nie może zmienić żądania pozwu z zasądzenia odszkodowania na przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach jest zgodny z konstytucyjną zasadą ochrony pracy (art. 24 Konstytucji) w związku z konstytucyjną zasadą wolności pracy (art. 65 ust. 1 Konstytucji) w związku z konstytucyjną zasadą zakazu dyskryminacji (art. 32 ust. 2 Konstytucji) w związku z zasadą jednoznaczności prawa (art. 2 Konstytucji).