Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 66/08

Czy artykuły:

-18 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 roku - Ustawa budżetowa na rok 2005;

- 19 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2006 roku - Ustawa budżetowa na rok 2006;

- 16 ustawy z dnia 25 stycznia 2007 roku - Ustawa budżetowa na 2007 rok

w zakresie w jakim ustaliły kwoty bazowe do obliczania wynagrodzeń sędziów - w wysokości niższej od kwot bazowych dla aplikantów i asesorów sądowych - są zgodne z zasadą równości i niedyskryminacji wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP;