Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki przywrócenia terminu; termin opłacenia pisma procesowego (Kodeks postępowania cywilnego) SK 8/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

- art. 168 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art.176-ust 1 w związku z art. 2, art. 32 ust 1 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP,

-art. 130 ust. 1 w związku z art. 370 ustawy, o której mowa w punkcie pierwszym z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.