Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pytania prawne P 116/15

Sprawa połączona z P 114/14 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 114/15)