Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe - konkurs na aplikację prokuratorską P 15/06

1) Czy art. 94a i art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze w zakresie, w jakim nie przewidują sądowej kontroli ustalenia wyników konkursu na aplikację prokuratorską, przeprowadzonego przez prokuratora apelacyjnego o odmowie wyrażenia zgody na odbywanie aplikacji pozaetatowej, są zgodne z art. 45 ust. 1  i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

2) Czy art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze jest zgodny  z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;