Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do obrony podejrzanego i oskarżonego w trybie przyspieszonym postępowania karnego P 34/07

Czy:

1) czy art. 517b § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP;

2) czy art. 517i § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

3) czy art. 517c § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;