Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia zdrowotne K 35/03

O zbadanie zgodności art. 47 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 1 pkt 3, art. 47 ust. 1 pkt 4, art. 47 ust. 1 pkt 6, art. 47 ust. 5, art. 54 ust. 1, art. 57 ust. 5, art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia z art. 2 oraz z art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;